Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

04/07/2013 - 11:06

TP Huế đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TTH - TP Huế phấn đấu đến cuối năm 2013 có 92% diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận). Tuy nhiên, đến tháng 6/2013, kết quả cấp Giấy chứng nhận vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Do đó, trong thời gian tới UBND TP Huế quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 

 
Mỗi tháng chỉ cấp được hơn 100 giấy chứng nhận
 

Tỉ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở TP Huế mới đạt 66%

 
TP Huế quyết tâm tổ chức thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận theo hình thức “cuốn chiếu”, với phương châm dễ trước, khó sau; phân định hồ sơ theo nhóm: nếu đủ điều kiện thì tập trung giải quyết nhanh, chưa đủ điều kiện hay có khó khăn, vướng mắc gì thì giải quyết sau, hoặc tập hợp để báo cáo, xin ý kiến giải quyết. Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận trong năm 2013.
Mặc dầu có sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhưng kết quả công tác cấp giấy chứng nhận ở TP Huế vẫn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 5 tháng đầu năm 2013, toàn thành phố chỉ cấp được 514 giấy chứng nhận cho 17,55 ha đất ở đô thị (tăng 0,86%) và 14 giấy chứng nhận cho 1,25 ha đất nông nghiệp (tăng 0,1%). Lũy kế đến cuối tháng 5/2013 có 1354,54 ha/2049,67 ha đất ở đô thị (đạt tỉ lệ 66,09%) và 883,13 ha/1254,4 ha đất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận (đạt 66,42%). Như vậy, diện tích còn lại phải được thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao 92% trong năm 2013 là 531,16 ha. Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, nguyên nhân của tình trạng chậm trễ trên do thời gian giải quyết hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố và UBND các phường chưa đảm bảo theo quy định; Phòng Tài nguyên - Môi trường (TNMT) - đơn vị chủ công chưa có giải pháp mang tính đột phá trong công tác cấp giấy chứng nhận; chất lượng công tác thẩm tra, xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và hình thành tài sản của một số UBND phường chưa cao, thông tin chưa đầy đủ, thậm chí không chính xác; cơ chế phân định trách nhiệm trong quá trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ giữa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất với UBND các phường chưa rõ ràng; một số địa phương còn xem đó là nhiệm vụ của ngành TNMT và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
 
 
Cán bộ địa chính phường Kim Long - Hồ Đăng Bích nói, về tận nhà hướng dẫn tận tình cho người dân sẽ thu kết quả tốt
 
Trong khi toàn TP Huế mới đạt trên 66% tỉ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tại phường Kim Long đã đạt 93,6%. Để đạt được kết quả đó, theo ông Hồ Đăng Bích - cán bộ địa chính phường: Sau khi rà soát hộ gia đình đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, UBND phường mời cán bộ cốt cán triển khai kế hoạch đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận; đồng thời, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn liên quan. Tiếp đến, từng tổ công tác xuống tận tổ dân phố lần lượt mời 533 hộ đủ điều kiện tận tình hướng dẫn kê khai về đăng ký cấp giấy chứng nhận. Khi các hồ sơ đã đầy đủ sẽ được chuyển thẳng lên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, không cần niêm yết tại địa phương, tránh gây lãng phí thời gian. 
Theo lãnh đạo của một số cơ quan, UBND phường thì sự phối hợp giữa Phòng TNMT và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất với UBND các phường và các cơ quan chuyên môn khác của thành phố còn nhiều bất cập. Một nguyên nhân rất quan trọng là đội ngũ viên chức, người lao động tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và công chức địa chính ở các phường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hơn nữa, do khối lượng công việc lớn, sự hạn chế về năng lực, thiếu cán bộ, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo cho công tác chuyên môn... dẫn đến tiến độ cấp giấy chứng nhận còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
 
Đẩy nhanh tiến độ
 
Thời gian tới, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận, theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế - Nguyễn Văn Thành, các cơ quan, đơn vị và UBND 27 phường khẩn trương bổ sung, tăng cường cán bộ, nhân viên trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại Phòng TNMT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường trong quy trình giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cũng như tăng cường công tác địa chính ở cơ sở. Cần cải tiến quy trình tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ giữa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và UBND các phường; quy định trách nhiệm trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ UBND thành phố và cán bộ UBND phường cũng như cán bộ địa chính phường...
 
Để đẩy nhanh tiến độ công việc, UBND TP Huế chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố chấm dứt ngay tình trạng cấp giấy chứng nhận làm thủ tục xác nhận quy hoạch và đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng theo quy trình độc lập mà phải đưa vào trong quy trình cấp giấy chứng nhận. Yêu cầu UBND các phường thực hiện xác nhận, chứng thực liên quan đến hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Huế; không đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, các đơn vị, địa phương bổ sung, tăng cường cán bộ, nhân viên trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Huế; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đăng ký cấp giấy chứng nhận, chấm dứt tình trạng gây phiền hà, những nhiễu, tiêu cực khi giải quyết hồ sơ.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP