16/07/2015 - 18:38

TP Huế: Huy động nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng

TTH - Ngày 16/7, HĐND TP Huế tiến hành kỳ họp thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

6 tháng đầu năm 2015, các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ của TP Huế đạt mức tăng trưởng khá, với doanh thu du lịch đạt hơn 809 tỷ đồng, đạt hơn 47%, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hơn 9.171 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hơn 2.652 tỷ đồng, đạt 51%, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách hơn 457 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư 1.730 tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ...

Theo Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Thành, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số nơi, một số ngành chưa thật sự tạo chuyển biến, tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm chưa cao (giảm hơn 3,7% so với cùng kỳ). Số lượng hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết tại bộ phận “một cửa” còn nhiều. Tình hình vi phạm trật tự đô thị, giao thông còn phổ biến... Năm 2015, thành phố tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng, tổ chức các buổi gặp mặt doanh nghiệp, khuyến khích xã hội hóa trong nhiều lĩnh vực, tăng cường quản lý các nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế...

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP