Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

13/12/2016 - 17:37

TP. Huế: Năm 2017 là năm văn minh đô thị gắn với cải cách hành chính

TTH - Sáng 13/12, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ TP lần thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dưới sự chủ trì của UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch HĐND TP. Huế Huỳnh Cư, hội nghị đã nghe TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; UVTV Thành ủy Huế, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Huế trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ QP – AN năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế thời gian qua; đồng thời, thống nhất chủ đề năm 2017 là “Năm văn minh đô thị gắn cải cách hành chính phục vụ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Trong đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi 13 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng điểm, 4 dự án trọng điểm và 6 nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - xã hội nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; phát triển hạ tầng đô thị, tăng cường công tác quản lý đô thị; cải thiện môi trường nước TP; chỉnh trang đô thị; quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương; đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất trường học...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP