Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

02/12/2017 - 07:05

Trả lương cho cấp dưỡng bằng đóng góp của phụ huynh và các nguồn thu hợp pháp khác

TTH.VN - Kinh phí chi cho hợp đồng cấp dưỡng được sử dụng từ nguồn thu đóng góp của phụ huynh và nguồn thu hợp pháp khác để phục vụ các hoạt động bán trú, nội trú cho học sinh là nội dung chính tại Hướng dẫn số 3060/LNTC-GDDT-NV ngày 30/11 của liên Sở Tài chính – Giáo dục và Đào tạo – Nội vụ về hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Nội dung hướng dẫn của liên Sở nêu rõ, khuyến khích các cơ sở giáo dục hợp đồng với các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân để cung ứng dịch vụ ăn trưa cho các em đối với những nơi có điều kiện . 

Bữa ăn trưa của trẻ mầm non ở xã Phú Mỹ (Phú Vang)

Riêng các trường mầm non công lập thuộc địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Nếu nguồn thu đóng góp từ phụ huynh học sinh không đủ chi phí phục vụ cho hoạt động bán trú, đề nghị UBND cấp huyện báo cáo HĐND cùng cấp quy định mức chi và hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ trong dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2018 trở đi.

Khi giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước cho các trường, UBND cấp huyện phải giao đủ quỹ tiền lương theo số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với biên chế chưa tuyển dụng, quỹ tiền lương cho 1 biên chế được tính bằng (2,34 x mức lương cơ sở + các khoản phụ cấp tương ứng + các khoản bảo hiểm bắt buộc, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành) x 12 tháng.

Các cơ sở giáo dục và người lao động phải thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định hiện hành.

Tin, ảnh: Huế Thu 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP