Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

15/12/2020 - 06:00

Trách nhiệm và không cửa quyền

TTH - Từ khi gắn bộ tiêu chí xây dựng chính quyền “3T”: Trách nhiệm - Thân thiện - Tuân thủ pháp luật và “3 Không”: Không hách dịch - Không cửa quyền - Không gây phiền hà cho Nhân dân, phường Kim Long, TP. Huế đạt được nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Kim Long có nhiều đổi mới trong giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Kim Long những ngày cuối năm khá đông đúc, song người đến giải quyết các hồ sơ, thủ tục không còn tình trạng chờ đợi lâu hoặc đi lại nhiều lần như trước. Trên các bảng thông báo, phường thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC), số điện thoại của lãnh đạo cũng được cập nhật trên trang thông tin điện tử của địa phương và tại trụ sở cơ quan để tổ chức, cá nhân phản ảnh những vướng mắc trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Văn Nam, một người dân đến àm thủ tục hành chính nhận xét: Công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng trình tự quy định và nhanh chóng, hướng dẫn một lần, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc đối với các hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ không cần phải xác minh. Đối với các hồ sơ phức tạp, phải xác minh thì có giấy hẹn và ghi cụ thể ngày trả kết quả đúng theo quy định. “Chính sự nhanh nhạy và không trễ hẹn đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi khi người dân khi đến giao dịch hành chính tại UBND phường”, ông Nam chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Kim Long Phan Vĩnh Duy Mãn cho rằng, có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phường thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác CCHC, tạo kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Ngoài việc thực hiện tốt phương châm của thành phố là “Thân thiện - Đúng hẹn - Đơn giản”, phường đã xây dựng bộ tiêu chí riêng với mục tiêu hướng tới xây dựng Chính quyền “3T” và “3 Không”.

Theo ông Mãn, trước đây khi chưa có bộ tiêu chí nên chưa quy định thời gian cụ thể trong việc giải quyết các TTHC dẫn đến một số hồ sơ, thủ tục giải quyết chậm và trễ hẹn gây phiền hà cho người dân. Sau khi xây dựng bộ tiêu chí và đưa vào đánh giá, xếp loại đối với đội ngũ viên chức, việc giải quyết các TTHC đi vào nề nếp và đúng hẹn.

Bộ tiêu chí này được triển khai dựa trên nguyên tắc chấm điểm và có chế độ thưởng phạt hàng tháng để công chức gắn trách nhiệm của bản thân với công việc. Trong đó, đánh giá từng tiêu chí, từ khâu giờ giấc, thái độ tiếp dân, tiến độ công việc đến trình độ chuyên môn nghiệp vụ thể hiện qua từng công việc cụ thể nhằm đáp ứng tốt nhất quyền lợi cho người dân và thực hiện tốt mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử.

Năm 2021, phường tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo địa phương trong công tác CCHC. Trong đó, tập trung xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến CCHC, như lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; rà soát các thủ tục rườm rà, không cần thiết nhằm kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các TTHC phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân; duy trì thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo quyết định của UBND tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, UBND phường Kim Long tiếp nhận và giải quyết gần 9.500 TTHC; trong đó, xử lý tại phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung trên 2.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hẹn đạt 99%.

Bài, ảnh: Minh Thư

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP