28/09/2020 - 21:33

Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn

TTH.VN - Sáng 28/9, Tỉnh đoàn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghe triển khai 4 bài học lý luận chính trị mới cho đoàn viên; trong đó, tập trung nội dung tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đoàn. Đồng thời, nhấn mạnh các nội dung về chuyển đổi số và vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số; phát huy vai trò của thanh niên trong đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp.

Dịp này, đội ngũ cán bộ Đoàn cũng được hướng dẫn kỹ năng hoạt động nhóm; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, sinh hoạt cộng đồng...

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP