28/11/2017 - 21:25

Trang bị kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Đoàn

TTH.VN - 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đến từ các các đơn vị đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; truyền thông phòng chống tệ nạn xã hội. Lớp tập huấn do Tỉnh đoàn tổ chức ngày 28/11.

Các học viên được tiếp cận những chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến ĐVTN như: Chính sách hỗ trợ người lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phương pháp sản xuất kinh doanh, xây dựng bộ máy quản lý, điều hành hợp tác xã kiểu mới; phương pháp, nội dung tuyên truyền miệng vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và kỹ năng truyền thông phòng chống tệ nạn xã hội trong cộng đồng.

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP