18/11/2014 - 10:57

Tránh đánh thuế hai lần với Panama

TTH.VN - Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền phía Panama.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc ký kết "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma về tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền phía Panama.

Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủy quyền theo quy định hiện hành.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP