Giáo dục Tin tức giáo dục

18/01/2020 - 15:00

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên được giảng dạy chính bằng tiếng Anh

TTH.VN - Sáng 18/1, Trường cao đẳng Du lịch Huế phối hợp với Dự án Việt Nam, Học viện Chisholm, Úc tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 45 sinh viên được đào tạo theo chương trình đào tạo thí điểm nghề trọng điểm cấp độ quốc tế trình độ cao đẳng theo bộ chương trình chuyển giao từ Úc.

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Đây là khoá đào tạo thí điểm đầu tiên trên cả nước của Tổng cục Dạy nghề nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai, chuyển giao 12 bộ chương trình từ Úc đến 25 trường trên cả nước. Riêng với Trường cao đẳng Du lịch Huế được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giao triển khai 2 chương trình đào tạo Quản trị khu resort và Hướng dẫn du lịch.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực, thiết kế các mô đun năng lực chú trọng người học làm trung tâm lấy hoạt động tự học, tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Đặc biệt, ngôn ngữ sử dụng giảng dạy chính là tiếng Anh. Hoạt động đánh giá được xây dựng từ các ngân hàng câu hỏi, các bài tập tình huống, bài báo cáo đánh giá cuối mỗi năng lực. Mỗi mô đun năng lực được thiết kế chuyên biệt, có những yêu cầu cụ thể gắn với hoạt động thực hành, thực tế và tham quan tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được mời đến chia sẻ trao đổi. Nhà trường đã thiết kế các chương trình thực hành, thực tế trải nghiệm gắn với từng mô đun năng lực hoặc kết hợp từ nhiều mô đun năng lực để hình thành các bài thực tế theo hướng tích hợp.

Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng sinh viên tại ngày hội việc làm

Kết quả, đối với bằng tốt nghiệp của Úc có 45 sinh viên được công nhận tốt nghiệp chiếm tỷ lệ 95,7%; trong đó, 23 sinh viên nghề Quản trị khu resort chiếm tỷ lệ 92% (19 sinh viên đạt loại xuất sắc, 2 sinh viên đạt loại giỏi và 2 sinh viên đạt loại khá, 2 sinh viên đang tiếp tục cập nhật các mô đun năng lực); 22 sinh viên nghề Hướng dẫn du lịch được công nhận tốt nghiệp chiếm tỷ lệ 100% (18 sinh viên đạt loại xuất sắc, 4 sinh viên đạt loại giỏi theo quy chế đào tạo và thang điểm đánh giá quy định của Úc).

Đối với bằng tốt nghiệp của Việt Nam, có 20 sinh viên nghề Quản trị khu resort được cấp bằng chiếm tỷ lệ 80%; 21 sinh viên nghề Hướng dẫn du lịch được cấp bằng chiếm tỷ lệ 95,5%.

Cũng trong sáng 18/1, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, tất cả sinh viên tham gia ngày hội việc làm do Trường cao đẳng Du lịch Huế phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức. Ngày hội việc làm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp với sinh viên nhằm tuyển dụng những nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Tại đây, các em có thể tìm kiếm vị trí việc làm khác nhau mà mình yêu thích và phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo.

Tin, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP