06/08/2015 - 06:57

Trao trả 1.200 hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B

TTH - Sáng 5/8, UBND tỉnh tổ chức lễ trao trả 1.200 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B cho các huyện, thị xã và TP Huế.

Toàn tỉnh có 3.100 hồ sơ cán bộ đi B. Đến nay, qua tra cứu và tìm tòi, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã trao trả cho tỉnh 1.200 hồ sơ và kỷ vật cán bộ đi B, còn lại gần 2.000 hồ sơ cán bộ đi B sẽ được Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và các cơ quan chức năng tìm tòi, tra cứu để trao lại cho cán bộ đi B và thân nhân họ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung nhấn mạnh, những hồ sơ, kỷ vật này là nguồn sử liệu quý giá, minh chứng về một giai đoạn lịch sử vẻ vang của thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các huyện, thị xã, TP Huế tổ chức việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B phải trang trọng, phát huy truyền thống cách mạng trong Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan trong việc tra tìm và hoàn chỉnh hồ sơ để sớm hoàn thành việc trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B trên toàn địa bàn tỉnh.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP