Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

28/03/2020 - 06:00

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI & ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Trẻ hóa, chuẩn hóa trình độ, năng lực đội ngũ

TTH - Đảng bộ xã Lộc Bổn và Trường THPT Thừa Lưu là hai đơn vị được chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở huyện Phú Lộc.

Khâu nhân sự được Đảng ủy Trường THPT Thừa Lưu rà soát trước đại hội

Xây dựng văn kiện đánh giá đúng thực tiễn, đề ra phương hướng, giải pháp hiệu quả trong giai đoạn mới và quy hoạch cán bộ theo hướng trẻ hoá, chuẩn hoá về trình độ, năng lực là những vấn đề được Huyện ủy Phú Lộc tập trung lãnh đạo các đơn vị thực hiện.

Phù hợp với định hướng, khai thác tối đa lợi thế của địa phương

5 năm qua, các hoạt động dịch vụ thương mại ở Lộc Bổn phát triển mạnh. Người dân địa phương tận dụng được lợi thế dọc tuyến Quốc lộ 1A, giao thông đi lại thuận tiện, nguồn lao động dồi dào, mạnh dạn đầu tư nâng cấp cơ sở, phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong đó, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN), kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách phát triển mạnh. Tính đến nay, toàn xã có 305 cơ sở kinh doanh, tăng gần 10% so với năm 2015.

Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bổn Bạch Thị Bích phân tích, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ năm 2019 tại xã đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 358 tỷ đồng so với năm 2015. Về cơ cấu kinh tế, lĩnh vực dịch vụ, thương mại của xã chiếm tỷ trọng 78%. Các cơ sở sản xuất TTCN gồm chế biến gỗ gia dụng, mộc mỹ nghệ, cơ khí gò hàn, dệt may, chế biến thực phẩm… tăng mạnh. Đến đầu năm 2020, xã có 8 doanh nghiệp và 36 cơ sở sản xuất TTCN, đưa lĩnh vực này chiếm tỷ trọng 15%.

Cũng theo bà Bạch Thị Bích, Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy xã Lộc Bổn xác định,  phương hướng, mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới là tập trung khai thác tối đa lợi thế sẵn có của địa phương, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng.

Quá trình xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị, Đảng ủy Trường THPT Thừa Lưu xác định xây dựng nhà trường mẫu mực và chất lượng, trở thành địa chỉ tin cậy của Nhân dân về giáo dục toàn diện là nhiệm vụ xuyên suốt.

Theo Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Thừa Lưu Nguyễn Ngọc Hoàng, nhà trường phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ giáo viên có trình độ sau đại học đạt 18 - 20%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trên mặt bằng chung của tỉnh và đỗ đại học, cao đẳng trên 50%...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Lộc Trần Đức Thành nhận xét, các đảng bộ được chọn đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bám sát kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị để xây dựng mục tiêu, các giải pháp phù hợp với định hướng chung, vừa có đặc trưng riêng và khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đơn vị.

Cơ cấu nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện

Để tổ chức tốt đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư, khâu nhân sự được Đảng ủy xã Lộc Bổn thực hiện kỹ lưỡng, danh sách Ban Chấp hành (BCH) Đảng ủy khóa mới được Đảng ủy bổ sung 2 nhân sự mới, 13 nhân sự tái cử và Ban Thường vụ (BTV) bổ sung 2 nhân sự mới, 3 nhân sự tái cử. Đảng ủy gắn kết chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ với sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. “Cấp uỷ khoá mới phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện. Công tác chuẩn bị nhân sự BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư và UBKT Đảng ủy được căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ và quy hoạch cán bộ, tổ chức lấy ý kiến của các chi bộ, đại diện MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, gồm những người tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã và của cấp trên” - bà Bạch Thị Bích cho biết.

Đảng ủy Trường THPT Thừa Lưu cũng chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới các nhân tố mới có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Việc tiến hành nhân sự cho đại hội được tiến hành chặt chẽ và thực chất trên cơ sở quy hoạch, bổ sung quy hoạch và đánh giá cán bộ của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo nhà trường, nhất là đối với chức danh Bí thư.

Theo ông Trần Đức Thành, đối với khâu nhân sự, đảng ủy các địa phương, đơn vị được chọn đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy đều tiến hành lấy ý kiến đảng viên giới thiệu nhân sự BCH khóa mới, triển khai bỏ phiếu lấy ý kiến tín nhiệm của đại diện các đoàn thể giới thiệu BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư và UBKT Đảng ủy.

Nhìn chung, Đảng ủy các địa phương, đơn vị đều quy hoạch nhân sự theo hướng trẻ hoá, chuẩn hoá về trình độ và năng lực. Để việc bầu cử đạt kết quả tốt, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ làm tốt công tác nhân sự đại hội theo đúng nguyên tắc, quy trình hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo cơ cấu hợp lý, dân chủ, công khai.

Đảng bộ huyện Phú Lộc hiện có 40 tổ chức cơ sở đảng. Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở sẽ kết thúc trong tháng 6 và Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến diễn ra tháng 8/2020.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP