Kinh tế Xây dựng - Giao thông

21/05/2015 - 18:41

Trên 1 tỷ đồng khôi phục và phát triển nghề, làng nghề truyền thống

TTH - Ông Lê Tự Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, năm 2015, từ nguồn ngân sách của tỉnh, sở đầu tư trên 1 tỷ đồng triển khai thực hiện Kế hoạch khôi phục và phát triển nghề, làng nghề truyền thống và sản phẩm xuất khẩu (Kế hoạch 109) đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, sẽ tập trung đào tạo các nghề chủ lực giải quyết nhiều lao động như đan sợi nhựa, mây tre đan cho trên 150 lao động; hỗ trợ thiết bị máy móc tiên tiến sản xuất dầu tràm, mộc mỹ nghệ và tập huấn cải tiến mẫu mã cho các cơ sở làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP