Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

28/03/2013 - 05:54

Trên 13.240 lao động nông thôn được đào tạo nghề miễn phí

TTH - Chiều 26/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Chính phủ. Ông Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau 3 năm triển khai (2010-2012), toàn tỉnh có trên 13.240 lao động được đào tạo nghề, trong đó có 74% lao động học các nghề phi nông nghiệp. Tổng kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn được huy động là 60 tỷ đồng. Chương trình đã hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại và đồng bộ; triển khai thí điểm 7 mô hình dạy nghề phù hợp tại địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực.

 

Tuy nhiên, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn còn chạy theo số lượng. Việc làm và thu nhập của một số doanh nghiệp trên địa bàn còn thấp và chưa ổn định nên lao động gặp khó khăn khi tìm việc làm.

 

Để thực hiện đề án đúng tiến độ, giai đoạn 2013 -2015, toàn tỉnh cần phải đào tạo 9.500 lao động nông thôn và dự kiến huy động khoảng 60 tỷ đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và xây dựng nông thôn mới .

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP