28/11/2015 - 06:16

Trên 2.300 lao động nông thôn được đào tạo nghề

TTH - Với tổng kinh phí được phân bổ 5 tỷ đồng/ năm, năm 2015, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đào tạo trên 2.300 lao động, chủ yếu học các nghề phi nông nghiệp (may công nghiệp, cơ khí, xây dựng).

Tỷ lệ lao động sau khi học nghề tự tạo việc làm và tìm được việc làm đạt  trên 80%. Tuy nhiên, công tác dạy nghề cho lao động vẫn chưa gắn với tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nông thôn mới. Vẫn còn tình trạng lao động thiếu việc làm hoặc gặp khó khăn khi tìm việc làm sau khi được đào tạo nghề.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP