Kinh tế Thông tin thị trường

07/04/2012 - 14:07

Trên 25.500 đơn vị được giao tự chủ tài chính

TTH - Trong số này có 845 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động.
 

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có 25.631 đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao tự chủ tài chính (đạt 96,7%); trong đó: 845 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động, 10.431 đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi phí hoạt động và 14.355 đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

Tổng kết của Bộ Tài chính và Nội vụ cũng nêu rõ, có 741 đơn vị sự nghiệp công lập ở các Bộ, cơ quan trung ương được giao tự chủ về tài chính; trong đó: 208 đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (chiếm tỷ lệ 28% số đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ tài chính), 461 đơn vị đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi phí (chiếm tỷ lệ 62,2%) và 72 đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (chiếm tỷ lệ 9,8%).

Đối với các địa phương, tỷ lệ đơn vị tự chủ tài chính có sự chênh lệch rõ nét so với trung ương. Hiện có 24.890 đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính; trong đó: 637 đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (chiếm tỷ lệ 2,6%), 9.970 đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động (chiếm tỷ lệ 40%) và 14.283 đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (chiếm tỷ lệ  57,4%).

Đánh giá của Bộ Tài chính chỉ rõ, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hoá, Thể dục Thể thao, sự nghiệp kinh tế... được giao quyền tự chủ tài chính đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; đồng thời chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ công (khám chữa bệnh, đào tạo...), phát triển nguồn thu.

Vũ Hạnh (Theo VOV)

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP