Giáo dục Giáo dục

24/07/2020 - 14:28

Trên 29 tỷ đồng đầu tư tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc

TTH.VN - Ngày 24/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc 

Toàn tỉnh hiện có 31 trường mầm non có trẻ dân tộc thiểu số. Tỷ lệ huy động trẻ dân tộc thiểu số ra lớp ở trẻ mẫu giáo đạt trên 92%; 100% được tăng cường tiếng Việt phù hợp với độ tuổi. Cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị đã được đầu tư.  5 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trên 29 tỷ đồng; trong đó, xây mới 48 phòng học, bếp ăn và trang thiết bị bên trong, ngoài lớp học.

Đề án đã góp phần nâng cao kỹ năng nói tiếng Việt của trẻ và chất lượng giáo dục dân tộc thiểu số; tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giảm. Giai đoạn 2020 - 2025, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, hỗ trợ chuyên môn cho các trường... Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn do đời sống đồng bào còn hạn chế; một bộ phận cha mẹ chưa chú trọng cho con nói tiếng Việt; tài liệu hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho trẻ còn thiếu nhiều.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 9 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án giai đoạn 1. 

Tin, ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP