Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

29/01/2018 - 21:16

Trên 68 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018

TTH - Theo kế hoạch số 09 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,98% xuống còn 4,92%.

Để thực hiện mục tiêu trên, phấn đấu 100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; hỗ trợ 15.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ dạy nghề cho 1.200 lao động nông thôn, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Theo kế hoạch giao vốn của UBND tỉnh, tổng vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh là trên 68 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển trên 47 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 21 tỷ đồng).

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP