Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

17/05/2012 - 16:38

Trích 48 tỷ đồng đầu tư cho 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc giảm nghèo bền vững tại 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% gồm Thượng Long (Nam Đông); Hồng Kim, Hồng Thượng, Hồng Bắc, Hồng Trung, A Roàng, Nhâm, Hồng Thái, A Đớt, Hồng Quảng, Hồng Vân, Đông Sơn, Hồng Thủy (A Lưới) được ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 3% - 5% vào cuối năm 2012. Hỗ trợ 100% số hộ nghèo ở 13 xã có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện các mô hình sinh kế, nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống. Đảm bảo 100% người nghèo, người dân tộc thiểu số ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao được cấp thẻ BHYT; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho khoảng 180 lao động nông thôn, ưu tiên kinh phí đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở 13 xã...

 

Từ ngân sách của T.Ư cộng với Quỹ Vì người nghèo các cấp, tỉnh sẽ giải ngân 48 tỷ đồng để thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo bền vững tại 13 xã trên.

 

Huế Thu

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP