14/07/2015 - 19:31

Triển khai 26 dự án, đề tài khoa học ở cơ sở

TTH - Đó là điểm nổi bật của hoạt động ngành khoa học Thừa Thiên Huế trong 6 tháng đầu năm 2015 được Sở KH&CN tổ chức sơ kết vào sáng 14/7.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, ngành KH&CN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Trung ương, cấp tỉnh triển khai đúng quy trình, đảm bảo tiến độ. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học vào thực tiễn đời sống được chú trọng. Đáng ghi nhận các huyện thị xã, thành phố, như ALưới, Nam Đông, Quảng Điền, Hương Thuỷ, Phong Điền, Phú Lộc... đã triển khai, quản lý 26 dự án, đề tài KH&CN mang tính thực tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.

Tại hội nghị, Sở KH&CN bàn các giải pháp tích cực của ngành KH&CN trong 6 tháng còn lại năm 2015; đồng thời, tiến hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016; giới thiệu những điểm sửa đổi trong Luật KH&CN năm 2013...

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP