Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

23/04/2021 - 16:16

Triển khai các luật có hiệu lực thi hành năm 2021 và 2022

TTH.VN - Ngày 23/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai 3 luật: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Cư trú, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Văn Quả phát biểu tại hội nghị

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, có những điểm mới mang tính đột phá, thể hiện mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách bảo vệ môi trường khác. Luật thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường thông qua thể chế hóa chính sách phát triển dựa trên quy luật tự nhiên, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế.

Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Luật bảo đảm ngày càng tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Luật nhằm đáp ứng, giải quyết những vấn đề mới phát sinh về lao động, nhất là từ các vướng mắc, bất cập qua thực tiễn thi hành sau gần 13 năm áp dụng trên thực tế; điều chỉnh những vấn đề mới từ thực tế hoạt động người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư và quản lý vấn đề di cư, dịch chuyển lao động quốc tế, phát triển việc làm ngoài nước và bảo hộ quyền làm việc của công dân.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP