13/03/2017 - 21:12

Triển khai các văn bản mới của Trung ương Đảng cho cán bộ công đoàn

TTH - Chiều 13/3, Đảng ủy Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương Đảng cho chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, TP. Huế và lãnh đạo công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở.

Các đại biểu tham dự đã được quán triệt Chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kết luận 11- KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư (khóa XI) về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Ngự Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP