Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

30/09/2021 - 15:29

Triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử

TTH.VN - Theo Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành ngày 30/10 về triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 nhằm đẩy mạnh chi trả chế độ, chính sách trợ giúp xã hội bằng nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán bằng phương thức điện tử cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Việc chi trả sẽ được triển khai từ 1/10/2021 đến 31/1/2022, áp dụng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng. Các đơn vị tham gia thực hiện chi trả (cung ứng dịch vụ) gồm: Viettel Thừa Thiên Huế triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử cho đối tượng qua tài khoản ViettelPay; VietinBank, Bưu điện Thừa Thiên Huế triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử cho đối tượng qua tài khoản ngân hàng VietinBank kết hợp chi trả qua Bưu điện.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, chuẩn hóa thông tin đối tượng phục vụ cho công tác quản lý, chi trả chế độ trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử. Đơn vị chi trả phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tổng hợp danh sách đăng ký để mở tài khoản cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền. Tổ chức cấp phát thẻ và hướng dẫn cách thức sử dụng thẻ an toàn…

Đối với việc thực hiện chi trả cho đối tượng, hàng tháng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển danh sách người hưởng dưới dạng điện tử đến đơn vị chi trả và thực hiện chi trả vào tài khoản ngân hàng đối với người có tài khoản hoặc chi trả bằng tiền mặt cho đối tượng còn lại. Căn cứ danh sách do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, Viettel Thừa Thiên Huế tiến hành chi trả vào tài khoản Viettel Pay; ngân hàng VietinBank phối hợp với Bưu điện Thừa Thiên Huế tiến hành chi trả vào tài khoản VietinBank kết hợp chi trả qua Bưu điện cho đối tượng hoặc người được ủy quyền.

Mục tiêu đến tháng 1/2022 đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sang phương thức chi trả điện tử và có ít nhất 80% đối tượng nhận chi trả qua tài khoản.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP