Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/02/2012 - 18:41

Triển khai chiến dịch truyền thông dân số năm 2012

TTH - Sáng 9/2, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (gọi tắt là Chiến dịch) đến vùng có mức sinh cao và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao năm 2012. Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan cấp tỉnh, thành phố, thị xã và các huyện về dự.

Chiến dịch truyền thông dân số năm 2012 sẽ được triển khai tại 90 xã; trong đó, đợt 1 triển khai trong quý 1 năm 2012 với 60 lượt xã; đợt 2 triển khai trong quý 3 với 30 lượt xã thực hiện các biện pháp tránh thai đạt tỷ lệ thấp trong 6 tháng đầu năm 2012, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác DS-KHHGĐ. Theo đó, huy động các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội tăng cường tuyên truyền vận động và cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS cho các vùng đông dân, vùng khó khăn và vùng có mức sinh cao. Mục tiêu cụ thể của Chiến dịch hướng đến là đảm bảo thực hiện 75% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng trong thời gian Chiến dịch tại các xã được triển khai; đảm bảo 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trong địa bàn Chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn, nâng cao hiểu biết về SKSS-KHHGĐ...

Dịp này các đơn vị, ban ngành liên quan đã ký kết cùng Sở Y tế về công tác chỉ đạo triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2012.                   
 
Minh Văn
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP