Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

03/02/2016 - 21:57

Triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp

TTH - Chiều 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nguyễn Văn Cao cùng chủ trì hội nghị; dự còn có các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của tỉnh. Các bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị, TP Huế chủ trì tại các điểm trực tuyến ở địa phương. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Nguyễn Văn Cao đã quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó lưu ý, các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử; động viên mọi cử tri tự giác tích cực tham gia bầu cử.

Các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương phải tập trung lãnh, chỉ đạo tốt công tác nhân sự; cương quyết không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị và những biểu hiện tiêu cực khác; lãnh đạo bầu cử đủ số lượng, coi trọng chất lượng; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tiến hành bầu cử.

UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Cái Vĩnh Tuấn công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử

Tiếp đó, hội nghị đã nghe UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Nam Tiến trình bày các nội dung quan trọng về hướng dẫn công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri.

Hội nghị cũng đã nghe UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch, kiêm Thư ký Ban bầu cử tỉnh Cái Vĩnh Tuấn công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử của UBND tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh gồm 17 đồng chí; Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 25 thành viên. Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp là ngày 22/5/2016.  

Kết luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Đề nghị các địa phương xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo đúng thời gian; bám sát nguồn nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Luật tổ chức chính quyền địa phương để cơ cấu hợp lý nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong quá trình triển khai ở các địa phương, có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo để có hướng xử lý rốt ráo. Mục tiêu cuối cùng là tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP