Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

22/06/2022 - 20:58

Triển khai công tác phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm

TTH.VN - Nội dung này được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với UBND TX. Hương Trà tổ chức chiều 22/6.

Các đại lý thu tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) được xem là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội nhằm đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống Nhân dân, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước. Trong đó, vai trò của các tổ chức dịch vụ thu đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền và tham gia vào hoạt động thu.

Ngày 12/5/2022, BHXH Việt Nam ban hành quyết định số 1155 quy định về quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Trong đó, hướng dẫn về quản lý hoạt động thu BHXH, BHYT của tổ chức dịch vụ được BHXH Việt Nam uỷ quyền thu đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và BHYT hộ gia đình... Trong đó, quy định về uỷ quyền thu BHXH, BHYT bắt buộc và nhóm học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định. Quy định này được áp dụng từ ngày 1/7/2022.

Tại hội nghị, BHXH tỉnh và TX. Hương Trà đã triển khai thực hiện quyết định 1155; báo cáo các quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH và UBND cấp xã, phường và các hội, đoàn thể. Đồng thời, các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT gồm Bưu điện tỉnh, Công ty Bảo hiểm PVI Huế, Viettel Thừa Thiên Huế triển khai công tác thu BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2000 trên địa bàn thị xã cho UBND cấp xã, phường để giới thiệu các nhân viên địa lý thu đăng lý làm việc với các tổ chức dịch vụ thu.

Tin, ảnh: Thanh Hương 

                                                                        

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP