Giáo dục Tin tức giáo dục

16/04/2015 - 07:12

Triển khai đề án về xây dựng xã hội học tập

TTH - Sáng 15/4, liên ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) - Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” (Kế hoạch 132/KH-UBND) và Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” (QĐ188/QĐ-UBND) của tỉnh.

Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT đã phát biểu triển khai kế hoạch thực hiện các đề án. Hội nghị với sự tham gia của các thành phần xã hội đã thảo luận các biện pháp khi triển khai kế hoạch vào thực tế và kêu gọi sự liên kết của các tổ chức xã hội để chất lượng đề án được nâng cao.

Kế hoạch 132/KH-UBND gồm 2 nội dung: Về công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục và nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. Quyết định 188/QĐ-UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và từng bước nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập” và “Cộng đồng học tập”, đưa phong trào đi dần vào nề nếp, có kế hoạch và có tính tự giác cao, thật sự là nòng cốt xây dựng xã hội học tập.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP