Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

18/03/2021 - 15:58

Triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

TTH.VN - Chiều 18/3, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII và triển khai một số điểm mới của Luật Công chức, Viên chức sửa đổi năm 2019 cho đội ngũ ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc khối Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đội ngũ ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc khối Công đoàn Viên chức tỉnh tham gia tập huấn

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, có nhiều điểm mới có tính đột phá trong hoạt động công đoàn.Trong điều lệ mới gồm 11 chương và 35 điều, tăng 1 chương giảm 10 điều so với điều lệ khóa XI với nội dung ngăn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học.

Ngoài ra, trong nội dung điều lệ công đoàn sửa đổi có sửa chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ “CĐVN”; chọn bài hát “Hay hát lên bài ca Công đoàn” làm bài hát truyền thống. Thống nhất đại hội công đoàn các cấp được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm một lần và linh hoạt trong việc điều chỉnh thời gian đại hội để nhiệm kỳ sau thống nhất thời gian đại hội các cấp công đoàn phù hợp với Công đoàn Việt Nam; thống nhất quy định số lượng đoàn viên tối thiểu để được thành lập công đoàn cơ sở là 5 đoàn viên công đoàn hoặc 5 người lao động trở lên.

Dịp này, ban tổ chức cũng triển khai một số điểm mới của Luật Công chức, Viên chức sửa đổi năm 2019.

Tin,ảnh: Hải Thuận

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP