Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

23/04/2021 - 07:45

Triển khai đúng luật, quy trình, thể lệ bầu cử

TTH - Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, giám sát đợt 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Mặt trận tỉnh làm việc với Ủy ban MTTQVN thị xã Hương Trà

Đồng loạt triển khai

Tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQVN thị xã Hương Trà đầu tháng 4 vừa qua, đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND của Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình triển khai.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQVN thị xã, Hương Trà có 8 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu HĐNĐ thị xã được bầu là 32 đại biểu. Công tác bầu cử của đơn vị triển khai đúng luật và tiến độ đề ra; chưa phát sinh vấn đề nào ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Trong quá trình triển khai, một số vướng mắc tại cơ sở được Mặt trận thị xã kịp thời báo cáo với cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng.

Thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Dương Đình Luân đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban MTTQVN thị xã trong việc triển khai công tác bầu cử. Đơn vị đã kịp thời hướng dẫn cơ sở phát huy tốt vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động người dân tham gia hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Với các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử, Mặt trận các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, đồng lòng.

Với huyện A Lưới, đoàn giám sát cũng ghi nhận việc thực hiện các nội dung giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện của cơ quan, tổ chức, đơn vị đều đảm bảo dân chủ, đúng thành phần, trình tự và thủ tục theo quy định

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện A Lưới đã chủ động thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn.

Qua làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các xã tiếp tục phối hợp chỉ đạo và thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp theo quy định của luật.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cử tri, Nhân dân và chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình huống trước, trong và sau ngày bầu cử để tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Tiếp tục phát huy

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQVN tỉnh, đơn vị đã thành lập các đoàn giám sát do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn; các thành viên thuộc các tổ giúp việc trong công tác bầu cử của Mặt trận tỉnh.

Trong đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh diễn ra từ ngày 20/2 - 13/4, các đoàn đã kiểm tra, giám sát một số nội dung như: việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; việc giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và công tác tuyên truyền về bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh kịp thời tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt công tác bầu cử cho lãnh đạo các địa phương, các thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử trong tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cũng đã kịp thời tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hội nghị hướng dẫn thực hiện các bước của quy trình bầu cử, công tác giới thiệu người ứng cử và tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú cho cán bộ Mặt trận các cấp và các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan.

Mặt trận các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần, dân chủ, đúng luật và sớm, trước thời gian quy định. Việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, nữ, độ tuổi.

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một số vướng mắc như: sự phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQVN cùng cấp trong việc thống nhất giới thiệu nhân sự, cách thức giới thiệu đại biểu ở cấp xã và khu dân cư còn nhiều lúng túng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đa số là cán bộ mới, nên quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử còn nhiều bỡ ngỡ, thiếu sót.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Ái Nhi cho biết, thông qua kiểm tra, giám sát đợt 1 tại các địa phương, Mặt trận tỉnh đề xuất ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, cần quan tâm hơn nữa việc tổ chức tuyên truyền cho cử tri theo địa bàn dân cư, trong các đoàn thể, lực lượng sinh viên, học sinh, công nhân tại các khu công nghiệp để đảm bảo cho mọi đối tượng được nắm bắt luật, quy trình, thể lệ bầu cử được tốt hơn.

“Thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục triển khai giám sát đợi 2 từ ngày 13/4 đến ngày 22/5 và giám sát đợt 3 trong ngày tổ chức bầu cử 23/5”, bà Ái Nhi thông tin thêm.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP