Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

07/02/2020 - 14:43

Triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

TTH.VN - Sáng 7/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Tại Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Tại hội nghị, VPCP đã thông tin một số chuyên đề quan trọng. Trong đó, tập trung quán triệt việc thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, chuẩn hoá chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; quán triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, cả nước có 95/95 đơn vị đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó, có 65 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh, 30 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản quốc gia.

Thảo luận tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã đánh giá cao hiệu quả của việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Việc áp dụng trong thực tế đã tạo nhiều thuận lợi cho các đơn vị, địa phương và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều đơn vị, địa phương cũng đã giảm tải, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, không phù hợp theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành, hướng dẫn chi tiết việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử để tạo sự thống nhất, đồng bộ; nghiên cứu giải pháp lưu trữ hồ sơ, bảo mật thông tin; hướng dẫn các đơn vị, địa phương vận dụng kinh phí đầu tư hạ tầng…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VVPCP Mai Tiến Dũng thông tin dự kiến Văn phòng sẽ tổ chức khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong tháng 3/2020.

Do đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Cần thực hiện tốt công tác chuẩn hóa số liệu, dữ liệu báo cáo để chuyển sang bảng, biểu thống kê trong gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử.

Đồng thời, đề nghị Sở TT&TT, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan xem xét tư vấn vấn đề đầu tư hạ tầng (phòng máy chủ, phòng điều hành...), thuê dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó ưu tiên phương án cho doanh nghiệp đầu tư, xây dựng hạ tầng.

Đề nghị các địa phương cùng với VPCP tổ chức tuyên truyền thông tin sâu rộng để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến, hướng tới Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP