Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

01/03/2019 - 12:01

Triển khai học tập chuyên đề năm 2019

TTH.VN - Đây là nội dung của hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Thành ủy Huế tổ chức sáng 1/3.

Mỗi đảng viên, cán bộ, người lao động trên địa bàn thành phố cùng nhau nỗ lực để xây dựng Huế ngày càng xanh - sạch - đẹp

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị… về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Nguyễn Xuân Hòa yêu cầu các đảng bộ, chi bộ, các ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ trong năm, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề của đơn vị sát với chủ đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị định số 14 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đối với cá nhân, người đứng đầu và cấp phó, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần xây dựng được kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề năm 2019.

Tin, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP