Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/02/2012 - 18:41

Triển khai kế hoạch kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

TTH - Sáng 9/2, Sở Lao động TB&XH phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Theo đó, năm 2012, phấn đấu 99% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống bình quân của người dân nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh, huyện trên 3,7 tỷ đồng. Các cấp, các ngành sẽ vận động xây dựng, sửa chữa trên 670 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và nâng cấp, sửa chữa các công trình nghĩa trang, nhà bia ghi danh liệt sĩ ở cấp xã, huyện. Phong trào phụng dưỡng Bà mẹ VNAH, chăm sóc gia đình chính sách neo đơn sẽ được phát động rộng rãi gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. 

Huế Thu
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP