Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

17/08/2022 - 22:25

Triển khai lồng ghép hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia

TTH.VN - Chiều 17/8, ông Chu Văn Thìn, Phó Vụ Trưởng Vụ địa phương I - Văn Phòng Trung ương Đảng, đã đến thăm và làm việc với huyện A Lưới, để khảo sát, nắm thêm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Nông dân A Lưới sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phát triển kinh tế bền vững

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị huyện trong 7 tháng đầu năm 2022; báo cáo tình hình an ninh biên giới, việc bố trí sắp xếp cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập các xã trên địa bàn.

Ngoài ra, huyện A Lưới cũng thông tin thêm về kết quả tình hình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo huyện A Lưới, ông Chu Văn Thìn, Phó Vụ trưởng, Vụ Địa phương I - Văn phòng Trung ương Đảng đã trao đổi và đánh giá cao vai trò, sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Ông Chu Văn Thìn khẳng định kết quả đó là sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và mong muốn huyện A Lưới tiếp tục triển khai lồng ghép hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia kịp thời để đưa đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Nguyên Định

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP