28/05/2015 - 18:03

Triển khai Luật Bảo hiểm xã hội cho 170 doanh nghiệp

TTH - Ngày 28/5, Sở Lao động TB&XH phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cán bộ quản lý của 170 doanh nghiệp.

Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định chi tiết hơn một số chính sách về BHXH hiện hành và bổ sung nhiều chính sách mới có lợi cho người lao động. Nếu so sánh với Luật BHXH năm 2006 thì Luật BHXH (sửa đổi) không những mở rộng đối tượng tham gia BHXH mà còn bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao chất lượng chính sách BHXH.                           

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP