Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

12/08/2016 - 18:16

Triển khai Luật Dược và Luật Điều ước Quốc tế

TTH - Ngày 12/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Dược và Luật Điều ước Quốc tế cho 120 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị xã và TP. Huế.

Hai luật này được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua vào tháng 4/2016. Luật Dược quy định cụ thể các chính sách mang tính đột phá để có thể phát triển ngành dược theo hướng Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc đầu tư phát triển công nghiệp dược, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực cho hoạt động này.

Luật Điều ước Quốc tế thay thế luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005. Luật cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013; thể hiện việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo khung pháp lý vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ký kết và thực hiện điều ước quốc tế phù hợp với lợi ích của đất nước. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng, hình thành những cam kết quốc tế đem lại và bảo vệ tối đa lợi ích của đất nước.

Luật Dược có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Luật Điều ước Quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

HẢI HUẾ

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP