25/08/2017 - 21:03

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Du lịch

TTH - Đó là nội dung hội nghị do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 25/8.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008.

Luật Du lịch được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 và thay thế Luật Du lịch năm 2005.       

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP