27/12/2014 - 17:27

Triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

TTH.VN - BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương hoàn thiện các công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho việc thực hiện Luật Sửa đổi, một số điều của Luật BHYT từ ngày 1/1/2015, bảo đảm quyền lợi BHYT cho người dân trong khám, chữa bệnh.

Chiều 27 /12, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) tổ chức hội nghị triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) cho gần 300 cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội ở các huyện, thị xã và thành phố.

Tại hội nghị, BHXH tỉnh đã triển khai, hướng dẫn cụ thể các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đáng chú ý là quy định về việc bắt buộc tham gia BHYT; khuyến khích tham gia BHYT theo hộ gia đình; mở rộng quyền lợi, nâng mức hưởng BHYT; quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT; nêu rõ trách nhiệm thực hiện của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường thị trấn trong thực hiện Luật BHYT…

Hội nghị lưu ý, BHXH các huyện, thành phố và thị xã thực hiện chặt chẽ các quy định chuyển tiếp, nhất là với những người đang sử dụng thẻ BHYT in trên phôi thẻ cũ nhưng được thay đổi quyền lợi theo quy định mới; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục… Vấn đề ký hợp đồng, chuyển kinh phí khám, chữa bệnh ban đầu với cơ sở y tế trường học, y tế cơ quan, vấn đề chuyển tuyến khám, chữa bệnh cũng cần thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP