Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

18/12/2020 - 14:22

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

TTH.VN - Ngày 18/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Điểm cầu Thừa Thiên Huế do ông Đào Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì

Luật Giám định tư pháp được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Qua 7 năm triển khai thi hành luật đã bộc lộ một số bất cập về mặt thể chế, công tác thi hành pháp luật.

Trước yêu cầu thực tiễn của công tác giám định tư pháp và đặc biệt về đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám định tư pháp, bảo đảm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng nói chung và trong giải quyết án tham nhũng, kinh tế nói riêng.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP