26/02/2016 - 06:51

Triển khai Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo, Luật Thú y

TTH - Đó là nội dung hội nghị được Sở Tư pháp, Cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức vào ngày 25/2. Hai luật này được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo ra đời nhằm tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tạo hành lang pháp lý đồng bộ và hiệu quả. Luật bao gồm 10 chương, 81 điều. Luật Thú y gồm 7 chương 116 điều, luật ra đời nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về thú y và hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội bền vững, góp phần phát triển một nền chăn nuôi hàng hóa, đảm bảo vệ sinh thực phẩm…

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP