29/07/2016 - 18:21

Triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Pháp lệnh Quản lý thị trường

TTH - Ngày 29/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Pháp lệnh Quản lý thị trường cho 120 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị xã và TP. Huế.

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016 tại kỳ họp thứ 11, khóa XIII và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018. Luật ra đời nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, từ đó hình thành cơ chế giám sát có hiệu quả của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần làm giảm tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước.

Pháp lệnh Quản lý thị trường được Quốc hội thông qua ngày 8/3/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016. Pháp lệnh được xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức, hoạt động của quản lý thị trường hiện nay; đồng thời, thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý thị trường và phòng, chống vi phạm pháp luật về thương mại.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP