22/09/2017 - 20:37

Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Chuyển giao công nghệ

TTH - Đó là hội nghị do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 22/9. Dự hội nghị có 120 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị xã và TP. Huế.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được ban hành nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại và quyền, lợi ích của Nhà nước; đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 thể chế hóa các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP