19/06/2015 - 10:45

Triển khai luật và nghị định năm 2015 cho 150 đại biểu

TTH.VN - Ngày 19/6, Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Hộ tịch, Luật Bảo hiểm xã hội cho 150 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã và TP Huế.

Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ gồm 5 chương, 29 điều quy định về quản lý cửa khẩu, biên giới đất liền, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2015, thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005.

Luật Hộ tịch và Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Đây là những văn bản pháp luật quy định những vấn hết sức quan trọng, thiết thực, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của Nhà nước cũng như bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP