Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

20/04/2021 - 12:39

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng đến các tầng lớp Nhân dân

TTH.VN - Sáng 20/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 cho nhân sĩ, trí thức, chức sắc chức việc của các tôn giáo cùng cán bộ, công chức của đơn vị.

Các đại biểu tham gia hội nghị học tập Nghị quyết

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; một số điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025…

Dịp này, các đại biểu cũng được thông tin những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, trọng tâm là các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ này, đặc biệt là  phân tích, làm rõ 13 nhiệm vụ và các nhóm giải pháp thực hiện.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 có ý nghĩa rất quan trọng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Sơn Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP