Kinh tế Xây dựng - Giao thông

25/02/2019 - 16:46

Triển khai quy trình phản ánh hiện trường cho doanh nghiệp viễn thông

TTH.VN - Chiều 25/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp viễn thông, Công ty Điện lực tỉnh để triển khai việc thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường liên quan đến hạ tầng viễn thông trên Cổng thông tin tương tác của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Đại diện Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh trình bày quy trình xử lý thông tin trên cổng tương tác

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp được hướng dẫn về quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin trên cổng tương tác.

Theo quy định của UBND tỉnh, trong vòng 30 phút sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, Cổng tương tác sẽ có phản hồi đã được tiếp nhận để người phản ánh biết và việc xử lý phản ánh phải được thực hiện trong vòng 7 ngày. Nếu quá thời gian 7 ngày, doanh nghiệp phải có phản hồi thông tin cụ thể.

Đại diện các đơn vị cũng đã góp ý một số nội dung về phần mềm đô thị thông minh liên quan đến việc tiếp nhận xử lý thông tin, lưu vết thông tin, xây dựng group của các doanh nghiệp viễn thông để tương tác xử lý tốt hơn…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Đức Hùng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên tiếp nhận và xử lý ngay khi có phản ánh của người dân về nguy cơ gây tai nạn giao thông của cáp và dây thuê bao; giúp người dân, tổ chức và các doanh nghiệp nhận biết và phân biệt bằng hình ảnh dây thuê bao, dây điện của các doanh nghiệp phản ánh tốt hơn. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập huấn cho đội ngũ quản lý đô thị của các phường trên địa bàn thành phố để đội ngũ này cùng tham gia vào quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin…

Tin, ảnh: Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP