Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

28/09/2016 - 08:56

Triển khai thi hành Luật dược 2016

TTH.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các Bộ liên quan khẩn trương hoàn thành việc soạn thảo và trình các văn bản hướng dẫn Luật dược 2016.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc soạn thảo và trình các văn bản hướng dẫn Luật dược theo Quyết định số 931/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện lại nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật dược 2016 theo hướng: Xác định cụ thể kế hoạch và tiến độ thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ; không quy định lại những nội dung, nhiệm vụ đã được quy định tại Luật dược và các văn bản liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP