17/07/2015 - 19:38

Triển khai thi hành Luật Hộ tịch

TTH - Ngày 17/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Hộ tịch. Tham dự có 63 điểm cầu trong cả nước. Điểm cầu Thừa Thiên Huế do ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Hộ tịch; kế hoạch triển khai thi hành và các giải pháp bảo đảm thi hành luật này có hiệu quả; định hướng xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành luật... Hội nghị cũng thẳng thắn trao đổi, thảo luận một số khó khăn, vướng mắc và cách tháo gỡ nhằm đưa Luật Hộ tịch đi vào cuộc sống.

Luật Hộ tịch được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014. Đây là đạo luật quan trọng liên quan đến việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP