Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

18/05/2022 - 12:52

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về phát triển bền vững đô thị

TTH.VN - Sáng 18/5, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tham luận tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để phát triển đô thị, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Bộ Chính trị nhận định, đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Bộ Chính trị yêu cầu, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung, cụ thể hóa các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện...

Hội nghị nghe phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương có bài tham luận tại hội nghị với chủ đề: “Phát triển Thừa Thiên Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế”. Trong đó, đề ra 6 giải pháp quan trọng để thực hiện.

Đó là, ưu tiên các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm; sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên nguồn lực để xây dựng đồng bộ, hiện đại các thiết chế đô thị; cụ thể hóa định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương; các cơ chế, chính sách đặc thù; tăng tỷ lệ lấp đầy tại các KCN, CCN; tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP