Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

04/03/2019 - 15:16

Triển khai thực hiện Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”

TTH.VN - Thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Để đảm bảo việc triển khai việc xét tặng được hiệu quả, đúng tiến độ và trao thưởng kịp thời vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3), Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp triển khai tổ chức xét chọn, giới thiệu từ 01 đến 02 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên từng lĩnh vực đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 của Quy chế, trình UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (20 Nguyễn Huệ, thành phố Huế) trước ngày 15/03/2019).

Hồ sơ đề nghị xét tặng được quy định tại Điều 8 của Quy chế, gồm:

1. Tờ trình kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các địa phương, đơn vị (nếu có) hoặc văn bản đề cử, giới thiệu của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí (những đơn vị không thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng).

2. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng (có mẫu kèm theo).

3. Bản photo các quyết định, chứng nhận và các văn bản có liên quan.

4. Đối với người đứng đầu các đơn vị sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước thì ngoài các điều kiện trên, phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, môi trường và báo cáo kết quả kiểm toán (nếu có).

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ kính đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện./.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP