Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

07/10/2016 - 21:54

Triển khai việc xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT

TTH - Theo kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần hai, năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành, thời gian Sở Văn hóa và Thể thao nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT chậm nhất là ngày 30/8/2017.

Thời gian thực hiện việc rà soát, thẩm định hồ sơ và tiến hành họp hội đồng cấp tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 15/12/2017. Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, chậm nhất là ngày 15/12/2017. Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 10/4/2018.

Trang Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP