Văn hóa - Nghệ thuật Mỹ thuật - Điêu khắc

26/03/2015 - 19:04

Triển lãm 100 bức ảnh về di sản

TTH - Sáng 26/3, tại Trường lang Đại Cung môn – Đại Nội, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế triển lãm hơn 100 bức ảnh tư liệu về chặng đường hồi sinh của di sản Huế.

Triển lãm góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ qua công cuộc bảo tồn, giữ gìn giá trị di sản dân tộc.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP