Thế giới Thế giới

03/11/2016 - 06:52

Triển lãm Di sản Tư liệu châu Á - Thái Bình Dương ở Bangkok

TTH - Các di sản tư liệu đa dạng và phong phú ở các kho lưu trữ, bảo tàng và thư viện trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang được trưng bày tại triển lãm “Ký ức Thế giới: Di sản tư liệu ở châu Á - Thái Bình Dương”, diễn ra từ ngày 1/11-13/11 tại Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Bangkok, Pathumwan, Thái Lan.

Được tổ chức bởi UNESCO, triển lãm cung cấp những thông tin chi tiết về chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO, các mối đe dọa đến di sản tư liệu trong khu vực, cũng như phương pháp giải quyết những thách thức đó.

Được thành lập vào năm 1992, Ký ức Thế giới là một chương trình hợp tác toàn cầu nhằm đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận với các tư liệu có ý nghĩa thế giới, nhất là các tư liệu quý hiếm và đang bị đe dọa.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters, Thestar & Bangkokpost)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP